ای تمام مهربانی مال تو

چشمهایم دائماً دنبال تو

 

**********************

وقتی دلتنگ میشی و راهی برای آرامش پیدا نمیکنی، هر جای دنیا که باشی، فقط یه چیزه که آرومت میکنه. اینکه بدونی دعای خیر مادر رو داری

خدا به خاطر دعای مادر هم که باشه راه رو نشونت میده و کمکت میکنه...